LAFA BALDAI suteikia 24 mėn. kokybės garantiją. Garantijos galiojimo sąlygos:

  • surenkant gaminį pirkėjas laikosi prie gaminio pridėtos surinkimo instrukcijos;
  • gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį;
  • garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės ir prekės transportavimo pardavėjo transportu;
  • tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:

1) Nesilaikė eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, naudojo baldą verslo tikslais. Pristatymo – atsiėmimo metu pažeidė pakuotę. Baldai natūraliai nusidėvėjo.

2) Nesilaikė instrukcijos surenkant baldus (t.y naudojo netinkamus įrankius, tvirtino detales, per protingą terminą nepranešė Pardavėjui apie komplektiškumo trūkumus), transportavo ne tam skirtu transportu.

Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome  pranešti el. paštu info@lafabaldai.lt . Atsiųskite raštišką pretenziją ir defektuoto baldo foto nuotrauką, kur aiškiai matytųsi pažeidimas. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus mūsų įmonė ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita. Mes įsipareigojame atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 60-90 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Pardavėjas per 7 darbo dienas informuos Pirkėją sutartyje nurodytų elektroniniu paštu (arba telefonu) apie atvykimą dėl baldų apžiūros akto surašymo.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.